Zákaznická linka: 734 768 502

CZ | EN

 

 

 

Sanasys® - sanace zateplovacích systémů

 

Společnost ECORAW® nabízí sanace a opravy vad tepelně-izolačních systémů na základě výsledků vlastního měření a diagnostiky konkrétních staveb. Tento program zjišťovaní poruch zateplovacích systémů a jejich následných oprav se nazývá Sanasys® a vznikl ve spolupráci s realizačními firmami, odbornými institucemi, zkušebními ústavy a vysokými školami.

 

Vlastní oprava a sanace zateplovacích systémů spočívá v dodatečném kotvení technologiemi Spiral Anksys® za účelem obnovení soudržnosti a přídržnosti. Zjištění stavu pod izolačním souvrstvím a včasná sanace vad s využitím technologií společnosti ECORAW® umožní zachování funkce zateplovacího systému, který byl realizován s chybami, bez rizika škod na majetku a zdraví.

 

Dokotvením systému s porušenou soudržností jednotlivých vrstev lze prodloužit jeho funkci na minimálně původně stanovenou dobu 25 let.

©2018 ECORAW, s.r.o, všechna práva vyhrazena

ecoraw.eu